تبلیغات
وبلاگ سامن پژوهش ( آموزش و پرورش منطقه سامن ) - مهارت های لازم برای آموزش زبان انگلیسی

برای مشاهده موضوع ادامه مطلب را کلیک کنید.

مهارت های چهارگانه :

 

مهارت های چهارگانه :

1- مهارت شنیداری (listening  )

    برای آموزش زبان خارجی لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرار گیرند تا

    مهارت های دریافتی زبان (receptive skills  ) را در خود تقویت نمایند و سپس از آنها خواسته  

    شود تا دست به تولیدزبان بزنند ، مهارت شنیداری برای رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می کند .

    مهارت شنیداری می تواند به دانش آموزان کمک کند تا دانش پایه زبانی را در خود تقویت کنند. انجام

    فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت شنیداری کمک کند:

      1- شنیدن و تکرار کردن (listen and repeat  )

      2- شنیدن و اشاره کردن یا شنیدن جور کردن (listen and point  or listen and match  )

      3- شنیدن و خواندن (listen and repeat  )

      4- شنیدن و انجام دادن (listen and do  )

2- مهارت گفتاری (Speaking  )

    این مهارت به دانش آموزان فرصت می دهد تا الگوهای زبانی جدید را بطور شفاهی تمرین کرده و

    تولید نمایند . انجام فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت گفتاری کمک کند:

     1- ایفای نقش (role play )

     2- انجام تمرینات شفاهی (oral drills )

     3- بازگو کردن یک متن کوتاه شنیده شده یا خوانده شده

     4- شرح فعالیت های روزمره

     5- حدس زدن و کامل کردن ادامه یک متن از طریق گوش کردن یا یک متن ناقص

     6- توصیف یک تصویر و یا چند تصویر مربوط به هم.

     7- مقایسه بین دو یا چند تصویر

 

3- مهارت خواندن  (Reading  )

    در تدریس  مهارت خواندن ، زبان آموزان ابتدا به صورت منظم با حروف الفبا آشنا می شوند. سپس

    با روش دیدن و گفتن (look and say  ) بیان کلمات را به عنوان یک واحد به طور شفاهی تمرین

    می کنند. خواندن کلمات جدید با روش  (listen  and  read  ) انجام می شود و معانی آن نیز به

    وسیله تصا ویر درک می شوند. تشخیص کلمات جدید و تسلط بر شکل نوشتاری آنها به وسیله

    تمرینات موجود در کتاب کار و به کارگیری جداول و غیره  تقویت می گردد. در گام بعدی به دانش

    آموزان کمک میگرد دتا بین حروف نوشته شده در یک کلمه وتلفظ آنها ارتباط برقرار کنند (phonics  ) .

     به تدریج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جملات کوتاه توسعه می دهند تا جایی که قادر  خواهند  بود تا متون خواندنی را خوانده و درک نمایند و به سئوالات آن پاسخ دهند.     

4- مهارت نوشتن (Writing  )

    از آنجایی که نگارش زبان فارسی با انگلیسی که یک زبان خارجی می باشد متفاوت است . لازم ا ست

     که دانش آموزان به  انجام یک سلسله فعالیت های که در اصطلاح  فعالیت های ” پیش نوشتاری“ گفته   میشود

     مبادرت ورزند. هدف از این نوع فعالیت ها ایجاد هماهنگی در کنترل حرکات دست و چشم ، رعایت فاصله و

     تمرین  و ممارست در حرکات روان و سریع قلم با خودکار جهت دست یابی به ریتم طبیعی نوشتن حروف در

    انگلیسی می باشد. مهارت دستخط  با حرکات ساده شروع شده و ابتدا با نمرین الگوهای حروف و سپس به نوشتن

    حروف بزرگ و کوچک ادامه می یابد . در نهایت به ارتباط  حروف با یکدیگر به شکل تقریبا سر هم

    (semi cursive  ) ختم می گردد . با انجام این کار دانش آموزان به یک دستخط زیبا ، واضح و  روان    دست   پیدا خواهد کرد. در مرحله بعد ، مهارت نوشتن از طریق انجام تمرینات در کتاب درسی و کتاب کار توسعه

    می یابد و در نهایت نوشتن کنترل شده  جملات و ساختارهای گرامری تدریس شده با نظارت معلم انجام می شود.

   

مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی:

                                مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی:

 در امر آموزش زبان خارجی به زبان آموزان کمک می شود تا مهارت های ” شنیداری ، گفتاری ،

 خواندن  و نوشتن ”را در خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند. شرکت فعا ل و همکاری گروهی دانش آموزان در فرایند تدریس ، دستیابی اهداف فوق را

آسان تر می سازد .  از جمله موارد مورد تا کید در امر آموزش زبان عبارتند از :

1- بکار گیری دانش آموزان در فعالیت های عملی (  Practical Tasks ) مرتبط با شرا یط واقعی زبان انگلیسی .

2- ارائه فرصت کافی به دانش آموزان جهت تعامل (interaction  ) با یکدیگر

3- بهره گیری از فعالیت های دو نفره و گروهی جهت انجام فعالیت های جمعی به گونه ای که هر دانش

آموز در یک کار گروهی دارای وظیفه خاص باشد.

4-  برقراری تناسب مطلوب بین فعالیت ها از نظر کاربرد صحیح زبان (accuracy  ) و نیز بکارگیری  روان و سلیس زبان (fluency  ) .

5- ایفای نقش معلمین بعنوان تسهیل کننده آموزش  به گونه ای که معلم محوری در کلاس کاهش یافته و

فعالیت های مبتنی بر یادگیری (Learning - directed activities  ) افزایش یابد.

6- فرآیند ارزشیابی تداوم بخش فعالیت های مهارتی در آموزش و یادگیری باشد.

7- انجام کارهای گروهی ، سرودها  ، بازی های زبانی  و ایفای نقش در کلاس.

 

 (تهیه مطالب توسط سرگروه زبان راهنمایی منطقه سامن- کرمی )


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 11 آبان 1390


ساعت فلش

clock/62