تبلیغات
وبلاگ سامن پژوهش ( آموزش و پرورش منطقه سامن ) - آتشفشان
چهارشنبه 5 بهمن 1390  08:35 ق.ظ

   

مطالب مربوط به راهنمایی و دبیرستان :

   
         
    مقدمه       
    تعاریف    
    آتشفشان    
    شكل آتشفشانها

   
    طبقه بندی سنگهای آذرین    
    انواع آتشفشان    
    سوانح آتشفشانی    
    فوران آتشفشان

   
    قسمتهای مختلف آتشفشان    
    ساختمان آتشفشان    
    مشخصات آتشفشان    
    آثار و علائم آتشفشان    
    آندزیت    
    بازالت

   
    ماگما    
    بمب آتشفشان    
    دریاچه آتشفشانی    
    فعالیت آتشفشان    
    خاکستر آتشفشان    
    آتشفشان در ایران

   
    آتشفشان سهند    
    آتشفشان دماوند    
    آتشفشان بزمان    
    آتشفشان سبلان    
    آتشفشان  تفتان    
    آتشفشان جزایر هاوایی    
    علل پیدایش آتشفشان

   
    بهره برداری از آتشفشان    
    ایمنی در برابر آتشفشان    
    انواع گازهای آتشفشانی    
    مناطق آتشفشانی در ایران    
    کاربردهای علم آتشفشان شناسی    

 

 آموزش مفاهیم  مربوط به آتشفشان برای دبیران :

 


  • آخرین ویرایش:-


ساعت فلش

clock/62