تبلیغات
وبلاگ سامن پژوهش ( آموزش و پرورش منطقه سامن ) - برنامه سالانه کمیسیون فناوری اطلاعات

1-برگزاری آزمون ارزشیابی تشخیصی برای پایه های اول و دوم و سوم        ( مهر ماه )

2- تهیه یک نمونه طرح درس جهت استفاده دبیران راهنمایی                     ( آبان ماه )

3- ساخت وبلاگ برای استفاده دبیران را هنمایی                              ( آبان ماه )

4- بازدید از آموزشگاه های منطقه و استفاده از نظرات و تجربیات دبیران       ( طول سالتحصیلی )  

5- برگزاری کارگاه های آ موزشی جهت بهره مندی دبیران             ( طول سالتحصیلی )

6-تهیه مقالات آموزشی در خصوص ساخت وبلاگ و ارسال به آموزشگاه های منطقه     ( آبان ماه )

7- تهیه سی دی در خصوص سخت افزار و ارسال آن به مدارس           ( طول سالتحصیلی)

8- ارسال مطالبی در خصوص ساخت ایمیل و ارسال آن به آموزشگاه ها       ( آذر ماه )

9- تشکیل کلاس ضمن خدمت در خصوص تولید محتوای الکترونیکی            ( آذر و دیماه )

10 - برگزاری جلسات گروه های آموزشی                                 ( طول سالتحصیلی )

11 - برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات نوبت اول                     ( دیماه )

12 - درخواست تهیه پاور پوینت دروس مختلف توسط دبیران           ( ابان ماه )

13 - ارسال مقاله جهت آموزش فرایند تولید محتوای الکترونیکی       ( طول سالتحصیلی )

14 - برگزاری کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی                  ( طول سالتحصیلی )

15- برگزاری کارگاه فراخوان تولید محتوای الکترونیکی دروس مختلف برای دبیران  ( طول سالتحصیلی )

16-بررسی سوالات امتحانی نوبت اول و دوم                                   ( دی و خرداد )

17- بررسی اوراق امتحانی                                    ( دی و خرداد)

 

 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 5 بهمن 1390


ساعت فلش

clock/62